Curling coaches earn Petro-Canada Coaching Excellence Awards / ZEN-NOH World Women’s Curling Championship 2015, Sapporo, Hokkaido, Japan

ZEN-NOH World Women’s Curling Championship 2015, Sapporo, Hokkaido, Japan